| 6850  
חברה לעבודות גמר ובנייהשיטת שלושת השלבים להצלחת הפרוייקט :

תכנון

בשלב ראשוני של הפרוייקט יש צורך בתכנון קפדני, קבלת תוכניות מפורטות מאדריכל בהן מפורט
כל שלב בפרוייקט.

ביצוע

בשלב הביצוע נדרשים בעלי
מקצוע מיומנים ומנוסים שיבצעו את הפרויקט בצורה מדויקת בצמוד לתוכניות שהתקבלו מאדריכל.

פיקוח ובקרה

שלב מאוד חשוב בהצלחת הפרוייקט.לאורך כל הפרויקט יש צורך בניהול צמוד הכולל: בקרה על כל שלב בפרויקט, 

חיבור בממשקים בין בעלי המקצוע השונים ובקרה על קצב התקדמות הפרויקט מתוך מטרה לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו מראש.

2all - בניית אתרי אינטרנט